Syddjurs Kommune har taget indledende skridt til udarbejdelse af en samlet vandforsyningsplan for hele Helgenæs. På rådhuset i Ebeltoft har der i den anledning været afholdt møder med bestyrelserne for vandværkerne på Helgenæs.
Se mødeoplæggene og udkast til samlet vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune her:

Møde 07.03.2016
Møde 02.06.2016
Møde 25.08.2016
Møde 23.03.2017
Møde 08.03.2018
Møde 15.11.2018

Syddjurs Kommune - Vandforsyningsplan 2018-2024


Broen ved vængesø
Inde i værket
Kanalbroen Inde i værket

I/S Asgilhøje Vandværk, c/o Formand Egon Vedel Kvist, Svend Sørensens Vej 1, 8420 Knebel, telefon 2422 1899