FUSIONPå den ekstraordinære generalforamling lørdag 21. maj, 2022 blev bestyrelsens forslag om fusion vedtaget. Generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet mere end halvdelen af interessenterne var fremmødt. Forslaget blev vedtaget, med 57 stemmer for og 13 stemmer imod. Dermed var der mere end de krævede 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Referat følger snarest her på hjemmesiden.


Se indkaldelser til ekstraordinær generalforsamling. Se bestyrelsens forslag til beslutning og bestyrelsens begrundelse.

Ekstra baggrundsmateriale og tal.

Til forbrugerne: Hvis vandværket ikke har din mailadresse og/eller dit mobilnummer eller disse er
ændret, send da venligst en mail til webmaster@asgilvand.dk med oplysning om:
Navn, forbrugs- og mailadresse samt mobilnummer

Asgilhøje Vandværk (CVR 49649452) ligger på den nordlige del af Helgenæs og er et privat vandværk,
der forsyner lidt over 100 husstande, hovedsageligt sommerhuse.
Begtrup Vig
Målerbrønd
Begtrup Vig Målerbrønd

I/S Asgilhøje Vandværk, c/o Formand Egon Vedel Kvist, Svend Sørensens Vej 1, 8420 Knebel, telefon 2422 1899